Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, 43-300 Bielsko-Biała. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody. Dane nie będą udostępniane. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
Konsultacje kosmetyczne stanowią odpłatną usługę o charakterze wyłącznie informacyjnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, stanowiące konsekwencję podania nieprawdziwych lub niepełnych danych niezbędnych do świadczenia usługi.

Korzystanie z konsultacji za pomocą komunikatora internetowego Skype wymaga zalogowania.

Treści udostępnione przez Klienta w ramach konsultacji kosmetycznych, w szczególności wizerunek w formie fotografii, będą przez FELIX Paulina Matuszewska wykorzystywane wyłącznie na potrzeby konsultacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Polityka Prywatności strony www.szczotkowanie.pl

Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.szczotkowanie.pl
Administratorem strony jest  FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji. Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.studiopaula.pl

Dane osobowe:

  • 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez odwiedzających witrynę. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  • 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych.
  • 3.  Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych przez odwiedzającego stronę. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • 4.  Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez odwiedzającego witrynę swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.